Kulturföreningen Vasaplan har vid ett extra årsmöte valt ny styrelse och ny ledning för tidningen Vasaplan.
Till ny ordförande valdes Susanne Lovén, konstnär och socialt mycket engagerad för Umeås utsatta. Vidare valdes Ove Persson till kassör och Michael Dahlberg-Grundberg till sekreterare. Styrelsen kompletterades med ledamöterna Anders Bengtsson, Sergio Gonzales, Bore Lindberg, Kärnhusets verksamhetsansvariga Gabriella Segerberg och Leif Stenberg. Styrelsen kommer att förstärkas med ytterligare en person senare.

Kulturföreningen Vasaplan ska i huvudsak värna och försvara alla människors lika värde och frihet. För att skapa ekonomiskt utrymme för Kärnhuset, Bakfickan, Öppen Gemenskap med flera aktörer, som med frivilliga krafter förbättrar livssituationen för Umeås utsatta, ger Kulturföreningen Vasaplan ut tidningen Vasaplan.

Vid det extra årsmötet rekryterades ny redaktionsledning med Roland Norbäck, informatör, kommunikatör och utbildare, som ny chefredaktör. Till Rolands närmaste medarbetare signerades Peter Lundgren, layoutredaktör och Hans-Olov Lundkvist, fotograf och ett redaktionsråd med bl a tidningens grundare Morgan Wernqvist, debattören och skribenten Leif Stenberg och ytterligare fyra personer.

Tidningen Vasaplan ska visa att alla, som hamnat på skuggsidan, är människor som alla andra. Fördomar ska avslöjas. De som levt vid repets ände har nästan alltid något att berätta som är värt att lyssna till.

I artiklar ska tidningen Vasaplan bl a visa på deras rättigheter till vård, utbildning och arbete.

Eventuella frågor besvaras av Susanne Lovén, 070-222 48 29, eller Gabriella Segerberg, 070-689 94 40.

23 april, 2016 av Redaktionen

Vasaplan har fungerat dåligt under senare tid. Nu har vi förhoppning om en god lösning och en rejäl förbättring. Mycken kritik har riktats mot tidningen, allt från hur tidningen säljs på gator och torg till hur redaktion och styrelse fungerar.

Idag har vi en interimsstyrelse med fem personer som jobbar stenhårt för att Vasaplan ska utvecklas. Vi har effektiva möten med  konstruktiva förslag till lösningar. Vi har vänt trenden så att vi nu kan rekrytera nya och gamla medarbetare som i glädje och gemenskap håller på att säkra en fortsatt och förbättrad utgivning.

Vi har förhoppningar om att det tidigare aviserade uppehållet av utgivningen ska bli så kort som möjligt. Helst inget alls.

I god anda talar vi också om hur Vasaplan ska utvecklas så att den än mer står för våra grundläggande värden om alla människors lika värde. Inte minst finns det en gedigen kunskap bland våra försäljare på det området som ska tas tillvara. Så det finns hopp.

Hälsningar interimstyrelsen
Gabriella Segerberg
Anders Bengtsson
Leif Stenberg
Owe Persson
Bore Lindberg        

 

31 mars, 2016 av Erika Åberg

Kulturföreningen Vasaplan har beslutat att ta en paus i utgivningen av tidningen. Det betyder att varken maj- eller septembernumren kommer att ges ut.

En av orsakerna till detta är att undertecknad på grund av hälsoskäl måste göra en paus i jobbet som chefredaktör. Föreningen behöver också tid i arbetet med att göra ”tidningen till mer än en tidning”, för att på ett bättre sätt kunna hjälpa Umeås socialt utsatta människor. Vi vill även fördjupa kontakterna med de föreningar som vi i dagsläget samarbetar med och vi planerar även att utbilda våra säljare.

Faktum är att vi har varit en mycket liten, men tapper skara som under lång tid jobbat ideellt och med en brinnande iver för att göra en högklassig tidning. Men nu har vi kommit till en fas då styrkorna måste omgrupperas, allt för att redaktionen och styrelsen tillsammans ska göra den bästa nyttan. Vi måste helt enkelt bli mer effektiva.

Under detta uppehåll ber vi och hoppas att våra sponsorer, annonsörer och trogna läsare inte ska glömma bort oss. Vi kör hårt – i det tysta. En kort period. För vi möts ju igen – då med nya friska krafter och med ett stort julnummer i mitten av december.

På återseende!
Kent Lundholm, chefredaktör på tjänstledighet

P.S! Glöm inte att köpa det nummer som kom ut den 26 februari! Det är ett fint och intressant nummer!

29 februari, 2016 av Erika Åberg

Förstasidan av nummer 26, Tidningen Vasaplan

Vi har alldeles just hämtat det nya numret av Tidningen Vasaplan från tryckeriet.

I det här numret får vi möta en mer eftertänksam sida av komikern och skådespelaren William Spetz, vi får veta hur uttrycket ”Är du dum eller är du från Grubbe?” myntades av Torbjörn Harr. Konstnären Karin Grisejente Jansson vill göra fula saker vackra, fd stadsarkitekten Hans Åkerlind vill att ett levande Umeå ska byggas och vi får veta av Angelinn Kärkkäinen varför hennes liv är en balansakt mellan liv och död.

Passa på att köp ett ex för 40 kr och gör skillnad för Umeås socialt och ekonomiskt utsatta!

 

26 februari, 2016 av Erika Åberg

Idag, tisdagen 16 februari 2016, har Kulturföreningen och Tidningen Vasaplan fått ta emot Västerbottens läns landstings Folkhälsopris.

På plats i landstingsfullmäktige fanns vår styrelses representanter genom Irina Enbuska von Schantz och Ove Persson.

Bild på Irina och Ove

Motiveringen till priset lyder som följer:

”Den ideella kulturföre-ningen Vasaplan Umeå, som får 10 000 kr för att de sätter fokus på livssitua-tionen för socialt utsatta och bidrar med sitt starka engagemang till hjälp-arbetet med utsatta och hemlösa i Umeå.

Vasaplan ger ut en tidning fyra gånger per år till stöd för socialt utsatta människor och bidrar genom sina artiklar till ökad kunskap till alla.”

Motiveringen till priset

Vi tackar och känner oss stolta!

P.S! Om bara 10 dagar kommer nästa nummer av Tidningen Vasaplan ut! Temat för det numret är ”nalta eljest”.

16 februari, 2016 av Erika Åberg

Bild på tidningens förstasida

Från och med i fredags, den 11 december, kan man köpa årets julnummer. Köp en tidning för 40 kronor och gör skillnad!

Möt världsstjärnan Maria PH som berättar hur allt började uppe på Bräntis, för att med tiden bli allt brantare backar runt om i världen. I Marias värld är det hundradelar som avgör framgång eller förlust.

Vi har gjort en storsatsning på flyktingarna som kommit till Umeå. Vi har besökt några evakueringsboenden. För många handlar det bara om en hållplats. Vi har även träffat två ensamkommande barn, Salman och Faatax, båda 15 år.

Robert är 54 år och har aldrig tidigare haft ett fast jobb. Men sedan ett år har han faktiskt det, då han börjat sälja Vasaplan utanför en affär på Teg. Något som gett honom nytt mod.

Vet ni vad soroptimister är för några och vad de sysslar med? Inte? Ja, då kan det vara läge att köpa Vasaplan – där finns svaret.

16 december, 2015 av Erika Åberg

Har du stort kontaktnät, lätt för att övertyga folk? Då kan du hjälpa oss att sälja radannonser. Vi säljer dem för 1000 kr till företag, organisationer, föreningen, privatpersoner. Dessa annonser har blivit en viktig inkomst för tidningen – men när vår nuvarande säljare slutar söker vi en ersättare.

En symbolisk summa utbetalas – då vi på Vasaplan i stort jobbar ideellt.

Intresserad? Skicka ett mejl till: kent@vasaplan.se

 

1 december, 2015 av Kent Lundholm

I september blev en av skådespelarna i gruppen ”Tro, hopp och mod” misshandlad av en nazist. Anmälan gjordes till polisen, men efter tre dagar lades den ned. Inget förhör gjordes med den misshandlade skådespelaren, polisen meddelade inte heller att anmälan lagts ner.

I slutet av oktober begärde samtliga skådespelare genom en skrivelse att åklagaren skulle göra en överprövning av polisens beslut. De menade att polisens handläggning kunde tolkas som att alla människor inte har samma värde. Den 11 november meddelade åklagaren att polisen återupptar skådespelarens anmälan.

Skådespelaren är även en av Vasaplans tidningssäljare.

14 november, 2015 av Kent Lundholm

Följande företag har i decembernumret hjälpt Vasaplan att göra skillnad genom att köpa en radannons. Det tackar vi för!

Droskan
OK Västerbotten
Delt El Teknik LEMaskin
GH snickerier
IKSU
TuppReklam
Igne advokatbyrå
Köksbaren
ProFormat
Arkitektkopia
Picno AB Canvastavlor och fotojusteringar
MOHV Mäklarföretaget MOHV
Renthall i sverige AB
Olle Salmonsson, ark SIR/MSA
Studio Salmonsson AB

12 november, 2015 av Kent Lundholm
Erika Åberg, bild- och medredaktör

Erika Åberg, bild- och medredaktör

Ny med- och bildredaktör!

Erika Åberg blir Vasaplans nya med- och bildredaktör. Hon tar över efter Lars Öberg som slutar efter decembernumret. Sin journalistiska bakgrund har hon i SR Västerbotten, SVT Västerbottensnytt, TV 4 Västerbotten och Folkbladet. Hon har även arbetat som projektledare på Öppen gemenskap där hon bl.a marknadsförde VIP-galan. Senast arbetade hon som kommunikatör vid BioFuel Region.

Den framtida redaktionen: Kent Lundholm, chefredaktör, Madelene Thiger, bitr. chefredaktör, Erika Åberg, med- och bildredaktör och Erik Olofsson layout/redigering.

4 november, 2015 av Redaktionen